HOME
TABEL NOMINAL CU PERSONALUL ANGAJAT AL SCOLII SURDILA GAISEANCA IN ANUL SCOLAR

2020-2021

SCOALA GIMNAZIALA VISANI

Profesorii nostri:

Ciclul primar:

C.P. - P.Î.P. Staicu Tavi?a Laura

I - P.Î.P. Ciochina Mihaela

a II-a - P.Î.P. Caraman Eugenia

a III-a - P.Î.P. Cojocaru Florica

a IV-a - P.Î.P. Grosu Nicoleta

Ciclul gimnazial: prof. diriginti:

a V-a - prof.Cojocaru Marian-Istorie,Geogafie,Cult Civica.

a VI-a - prof. Chirac Iuliana

a VII-a A - prof. Draghia Carmn-Biologie

a VIII-a - prof.Tîrîla Andreea-Lb.Engleza

Profesori:

prof. Ureche Iulian - Ed. fizica si sport

Educatoare:

Ed. Sîrbu Steluta

P.Î.P. Puiu Meluta

P.Î.P. Caraman Ionela

Scoala Primara Cîineni-Bai:

Înv. Ciochina Vasilica-Sorin - CP+ a II-a + a IV-a

Înv. Stan Daniel- I + a III-a

 

Echipa manageriala a scolii este condusa de prof. MARTINESCU MIOARA - Director